ഒരു നിമിഷം...

"നിധിയല്ല, മുടിയല്ല, മതമല്ല പ്രശ്നം... എരിയുന്ന, പൊരിയുന്ന വയറാണ് പ്രശ്നം..."

November 30, 2009

പന്നിപ്പനിയെന്ന ജൈവായുധം / അരുണ്‍ കുമാര്‍.എന്‍. എസ്. (യുവധാര- നവംബര്‍ ലക്കത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലി... സൗഹൃദം