ഒരു നിമിഷം...

"നിധിയല്ല, മുടിയല്ല, മതമല്ല പ്രശ്നം... എരിയുന്ന, പൊരിയുന്ന വയറാണ് പ്രശ്നം..."

December 31, 2010

പുതുവത്സരാശംസകള്‍

എല്ലാവര്‍ക്കും 
നന്മ 
നിറഞ്ഞ 
ഒരു 
പുതുവര്‍ഷം ആശംസിക്കുന്നു....

4 comments:

Jishad Cronic said...

പുതുവത്സരാശംസകള്‍

Homeopathy said...

yet iam in the mid way
come to my cornea as a ligted soul

i am fond of malayalam but no fonts

കണ്ണൂരാന്‍ / K@nnooraan said...

Happy New Year from Kannooraan.

~ex-pravasini* said...

പുതുവത്സരാശംസകള്‍!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
എല്ലാ രോഗങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ഒറ്റമൂലി... സൗഹൃദം